اخبار کارگاه

عنوان : نمایشگاه طراحی،آثار بابک جواهرپور تاریخ : 05 تیر 1393

نمایشگاه پیش رو قطعه ایست از تاریخ فراموش شده هنر ایران ،مبدع و ابتدای آن مشخص نیست

اما کاری از هفتصد سال پیش تا اوج آن در دوره صفویه وافول آن در اواخر قاجار وجود  دارد،

این خط به واسطه ارائه بیشتر آثار بصورت خط و نوشته به خط ناخنی شهرت یافته است.

بابک جواهرپور این هنر را نزد پدر خود که احیاء گر این هنر نیز شناخته شده است نه به صورت خط

بلکه به شیوه طراحی از سال 72 پیگیری و ارائه کرده است، البته در تاریخ گذشته این هنر قطعاتی به

صورت گل و مرغ و چند نقش صورتگری در موزه کاخ گلستان و گنجینه های هنری موزه های دیگر

دنیا وجود دارد.

او هنر را البته به واسطه خانواده ی پدری و هم اجوا ت خصوصی نزد اساتید همچون مرحوم استاد علی مطیع،

مرحوم دکتر جواد حمیدی به صورت کلاسیک و مدرن آموخته.

اگر چه رشته او چندان مرتبط با هنرش نیست اما در دوره تحصیلی موفق به دریافت بورس از مرکز هنری

اتریش (2000) در رشته نیوگرافی و چاپ دستی نزد پروفسور دیتی یوزف زیمن شد.

او تا کنون در دها نمایشگاه گروهی و انفرادی شرکت داشته و این سومین نمایشگاه از آثار طراحی ناخنی

اوست که در ایران برگزار می شود.