عنوان : نمایشگاه طراحی و مجسمه های رکن الدین شهابی تاریخ : 09 مهر 1393

افتتاحیه نمایشگاه طراحی و مجسمه های رکن الدین شهابی

جمعه 18 مهر ماه از ساعت 16-20 در گالری کارگاه هنر

نمیایشگاه تا 23 مهر ماه ادامه دارد

نمایشگاه جاری :

گروهی کارت پستال - نقاشی ، طراحی ،عکس - تبریک سال نو - 1393/12/02 الی 1393/12/14 - 03 الی 04

نمایشگاه قبلی :

36 سال گذشت... - روزنامه - محمد بهابادی - 1393/11/12 الی 1393/11/22 - 19 الی 19