عنوان : تبریک سال نو تاریخ : 21 بهمن 1393

تبریک سال نو

نمایشگاه گروهی تبریک سال نو

اول اسفند 1393

پاسداران خیابان شهید کشوری، خیابان فرخی یزدی ،خیابان  شهید طاهری بن بست یاس پلاک 2

22854344

نمایشگاه جاری :

گروهی کارت پستال - نقاشی ، طراحی ،عکس - تبریک سال نو - 1393/12/02 الی 1393/12/14 - 03 الی 04

نمایشگاه قبلی :

36 سال گذشت... - روزنامه - محمد بهابادی - 1393/11/12 الی 1393/11/22 - 19 الی 19