آرشیو

طراحی و مجسمه - . - رکن الدین شهابی1393/7/18 الی 1393/7/23

طراحی و مجسمه

طراحی و مجسمه - . - . - رکن الدین شهابی

رکن الدین شهابی

 

سید رکن الدین شهابی

متولد 15 خرداد 1363 در تهران


 

تحصیلات : دانش آموخته ی رشته پیکرسازی آکادمی   2005-2001  

هنرهای زیبای ارمنستان    1388

فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد ، در رشته ی مجسمه سازی

فرزند شجاع الدین شهابی مجسمه ساز و نوه ی رضا شهابی نقاش مکتب کمال الملک

آموزش دیده توسط اساتید مختلف کارگاه هنر از کودکی

آثار و نمایشگاه ها :

نفر اول کشور در مسابقات آموزش و پرورش- رشته سفالگری  77-78  

اولین بینال موزه معاصر ایروان ارمنستان هنرهای مفهومی  2003

نمایشگاه گروهی گالری آکادمی هنرهای زیبا ،ارمنستان   2004

 

نمایشگاه گروهی گالری دانشگاه هنر نیشابور   2006